Beskrivelse af vaskeprocessen

Her beskrives behandling af et fortelt.

Samme proces benyttes til telte, bådkalecher, sprayhoods o. lign.

Vore medarbejdere har mange års erfaring i behandling af telte. Før vaske-processen igangsættes gennemgås teltet grundigt for at undgå fejlbehand-ling. Vi forbeholder os retten til at nægte behandling, hvis vi mener, at det ikke kan betale sig. Trods nøje gennemgang af teltet kan det vise sig, at det er jordslået eller mør. Dette kan i nogle tilfælde først ses efter vask, hvis teltet har været meget snavset. I sådanne tilfælde hæfter vi ikke for en afgiven fast pris.

Ved indlevering skal det oplyses, hvis der har været brugt rengøringsmidler eller andre kemikalier på teltet. Ligeledes skal det oplyses, hvis varen har stået nær saltvand, da varen så kræver speciel behandling, for at dugen kan blive tæt igen.

Vaskeprocessen beskrevet

1_180x180

1. Undersøgelse af forteltet og afmontering inden vask.

Vi efterser alle varer før vask for møre sømme der skal eftersys inden vask, så teltet ikke går fra hinanden under vaskeprocessen. Teltet gennemgås fra A-Z for skader og fejl.Her afmonteres vinduessider, lynlåsskydere, sideelastikker m.v.

2_180x180

2. Eventuelle reparationer aftales med kunden ved indleveringen.

3_180x180

3. Indskrivning af teltet ved indleveringen.

Kunden oplyser navn, adresse og telefonnummer m.m. og aftalte reparationer m.v. og den samlede foreløbige pris noteres. Kunden får en skriftlig kopi med sagsnummer, så det er let at ringe og spørge til “patienten” under forløbet.

4_180x180

4. Nænsom trykluftsspuling af forteltet, så alger, mudder o.lign. fjernes.

5_180x180

5. Kanter rengøres ekstra grundigt.

6_180x180

6. Vanskelige plettet klares med “knofedt”.

7_180x180

7. Vask i vaskemaskine med specialprogrammer.

Vores vaskeprogram gennemføres på baggrund af emnets vaskedata. Vasken er skånsom, men effektiv.

8_180x180

8. Selve forteltet hænges til dryptørring.

Her fortørres det inden maskintørring.

9_180x180

9. Vinduespartier ophænges til tørring i udstrakt tilstand.

10_180x180

10. Vinduespartier tørres skånsomt ved lav varme i tørretumbler.

11_180x180

11. Selve forteltet tørres i tørretumbler.

12_180x180

12. Er der aftalt reparationer går turen nu til systuen.

Systuen tilbyder foruden almindelige reparationer også en række specialopgaver.

13_180x180

13. Aftalt nyt kantbånd påsys.

14_180x180

14. Aftalt reparation af græskant udføres.

15_180x180

15. Første kvalitetskontrol.

Efter vask gennemgår vi teltet meget grundigt og ringer til kunden, hvis vi konstaterer ting der bør laves, der ikke er aftalt i forvejen. Der gives et prisoverslag, som kunden kan tage stilling til. Kunden får således et fast tilbud på nye aftalte reparationer.

16_180x180

16. Nye aftalte reparationer foretages.

17_180x180

17. Den 2. kvalitetskontrol udføres.

18_180x180

18. Herved opdages et hul, og forteltet skal på systuen endnu en gang.

19_180x180

19. Så kan 3. og sidste kvalitetskontrol udføres.

20_180x180

20. Til sidst i processen bliver teltet imprægneret.

21_180x180

21. Eventuel supplerende imprægnering.

22_180x180

22. Sidestykker med vinduer imprægneres særskilt.

23_180x180

23. Sidestykker med vinduer skal aftøres og pudses straks efter.

24_180x180

24. Udlægning til montage af vinduespartier, lynlåsskydere og elastikker.

Vi supplerer med nye enheder, hvis der er enkelte lynlåsskydere og elastikker der mangler

25_180x180

25. Sammenlægning af forteltet og pakning i teltpose.

Forteltet er nu klar til udlevering eller forsendelse. Der udskrives faktura der sendes som bevis på, at forteltet er klar til afhentning. Udlevering sker når fakturaen er betalt. Fragt til og fra vores vaskeri betales af kunden hvis man ikke har mulighed for at indlevere teltet m.v. personligt på vores adresse.