Campingshoppen » Vask og reparation

Beskrivelse af vaskeprocessen

Samme proces benyttes til telte, bådkalecher, sprayhoods o. lign.

Vore medarbejdere har mange års erfaring i behandling af telte. Før vaske-processen igangsættes gennemgås teltet grundigt for at undgå fejlbehand-ling. Vi forbeholder os retten til at nægte behandling, hvis vi mener, at det ikke kan betale sig. Trods nøje gennemgang af teltet kan det vise sig, at det er jordslået eller mør. Dette kan i nogle tilfælde først ses efter vask, hvis teltet har været meget snavset. I sådanne tilfælde hæfter vi ikke for en afgiven fast pris.

Ved indlevering

Ved indlevering skal det oplyses, hvis der har været brugt rengøringsmidler eller andre kemikalier på teltet. Ligeledes skal det oplyses, hvis varen har stået nær saltvand, da varen så kræver speciel behandling, for at dugen kan blive tæt igen.

Vaskeprocessen beskrevet (step for step)

1. Undersøgelse af forteltet og afmontering inden vask.

Vi efterser alle varer før vask for møre sømme der skal eftersys inden vask, så teltet ikke går fra hinanden under vaskeprocessen. Teltet gennemgås fra A-Z for skader og fejl.Her afmonteres vinduessider, lynlåsskydere, sideelastikker m.v.

2. Eventuelle reparationer aftales med kunden ved indleveringen.

3. Indskrivning af teltet ved indleveringen.

Kunden oplyser navn, adresse og telefonnummer m.m. og aftalte reparationer m.v. og den samlede foreløbige pris noteres. Kunden får en skriftlig kopi med sagsnummer, så det er let at ringe og spørge til “patienten” under forløbet.

4. Nænsom trykluftsspuling af forteltet, så alger, mudder o.lign. fjernes.

5. Kanter rengøres ekstra grundigt.

6. Vanskelige plettet klares med “knofedt”.

7. Vask i vaskemaskine med specialprogrammer.

Vores vaskeprogram gennemføres på baggrund af emnets vaskedata. Vasken er skånsom, men effektiv.

8. Selve forteltet hænges til dryptørring.

Her fortørres det inden maskintørring.

9. Vinduespartier ophænges til tørring i udstrakt tilstand.

10. Vinduespartier tørres skånsomt ved lav varme i tørretumbler.

11. Selve forteltet tørres i tørretumbler.

12. Er der aftalt reparationer går turen nu til systuen.

Systuen tilbyder foruden almindelige reparationer også en række specialopgaver.

13. Aftalt nyt kantbånd påsys.

14. Aftalt reparation af græskant udføres.

15. Første kvalitetskontrol.

Efter vask gennemgår vi teltet meget grundigt og ringer til kunden, hvis vi konstaterer ting der bør laves, der ikke er aftalt i forvejen. Der gives et prisoverslag, som kunden kan tage stilling til. Kunden får således et fast tilbud på nye aftalte reparationer.

15. Første kvalitetskontrol.

Efter vask gennemgår vi teltet meget grundigt og ringer til kunden, hvis vi konstaterer ting der bør laves, der ikke er aftalt i forvejen. Der gives et prisoverslag, som kunden kan tage stilling til. Kunden får således et fast tilbud på nye aftalte reparationer.

16. Nye aftalte reparationer foretages.

17. Den 2. kvalitetskontrol udføres.

18. Herved opdages et hul, og forteltet skal på systuen endnu en gang.

19. Så kan 3. og sidste kvalitetskontrol udføres.

20. Til sidst i processen bliver teltet imprægneret.

21. Eventuel supplerende imprægnering.

22. Sidestykker med vinduer imprægneres særskilt.

23. Sidestykker med vinduer skal aftøres og pudses straks efter.

24. Udlægning til montage af vinduespartier, lynlåsskydere og elastikker.

24. Udlægning til montage af vinduespartier, lynlåsskydere og elastikker.

Vi supplerer med nye enheder, hvis der er enkelte lynlåsskydere og elastikker der mangler

25. Sammenlægning af forteltet og pakning i teltpose.

Forteltet er nu klar til udlevering eller forsendelse. Der udskrives faktura der sendes som bevis på, at forteltet er klar til afhentning. Udlevering sker når fakturaen er betalt. Fragt til og fra vores vaskeri betales af kunden hvis man ikke har mulighed for at indlevere teltet m.v. personligt på vores adresse.